KAD-eining

Kommunal akutt døgneining er ei kommunal teneste for pasientar som treng behandling og observasjon, men ikkje nødvendigvis spesialisert behandling i sjukehus.