Ledige stillingar

 • Sjukepleiar i 50 % fast stilling til arbeid i 3 – delt turnus med arbeid kvar 3. helg
 • Sjukepleiar i 40 % fast stilling som fagutvikingssjukepleiar på KAD – avdeling. Stillinga bør kombinerast med stilling som sjukepleiar i 3 – delt turnus med arbeid kvar 3. helg

Sunnfjord og Ytre Sogn Interkommunale legevakt søkjer dyktige og faginteresserte medarbeidarar. Vi driv legevakt, legevaktsentral og kommunal akutt døgn sengepost.

Om du vil jobbe hos oss får du:

 • Gode og faglege dyktige arbeidskollegaer
 • Variert arbeid i ei til tider hektisk avdeling
 • God opplæring
 • Gode mogelegheiter for fagleg utvikling
 • Tett og godt samarbeid mellom faggruppene
 • Gode lønnsvilkår

Vi søkjer deg som:

 • Er sjukepleiar og ynskje å jobbe med akuttmedisin
 • Gjerne har erfaring frå legevakt/ legevaktsentral
 • Liker utfordringar
 • Har godt humør og er positiv
 • Samarbeider godt med andre
 • Kan arbeide både i sjølvstendig og i team
 • Som fagutviklar søkjer vi deg som er entusiastisk og viser intiativ til fagleg utvikling for deg sjølv og andre. Liker å veilede andre

Tilsetting som fagurviklingssjukepleiar ifrå 010920 og som sjukepleiar ifrå 070920

Ved interne tilsettingar kan andre stillingstørrelsar bli ledig.

SØKNADSFRIST: 20.08.20

Søknad sendast på e post til borhild.reiakvam@sys-ikl.no, eller til SYS IKL, Svanhaugvegen 2, 6812 Førde

 

Om du er interessert og har spørsmål, ta gjerne kontakt med driftsleiar Borghild Reiakvam på tlf. 91649682 eller på e- post borghidl.reiakvam@sys-ikl.no