Legevakt

Legevakta si oppgåve er å gje deg hjelp med helseproblem som ikkje kan vente til vanleg kontortid.

Ringer du 116 117 kjem du til legevakta i det området du oppheld deg i. Er det akutt og står om liv, ring 113.

For kontakt med fastlege, finn du telefonnummer her.