Legevaktsentral

Treng du kome i kontakt med fastlegekontoret ditt? Trykk her.

Når du ringer nasjonalt legevaktsnummer 116 117 kjem du til den legevaktsentralen som dekkjer den kommunen du oppheld deg i. Legevaktsentralen inngår i den medisinske naudmeldetenesta. Vi gjer merksam på at samtaler vert tatt opp og lagra i eigen, tilgangssikra lydlogg-journal. Dette er legevakta plikta å gjere jamfør akuttmedisinforskrifta §13 e), for dokumentasjon og kvalitetssikring.