Kontakt

Når du treng legehjelp, kven skal du ringje?

På dagtid i vekedagane har kommunane legevakter lokalt i kommunen. Du har rett på legevaktstenester i den kommunen du bur eller oppheld deg i. Her finn du nummer og nettsider til alle legekontora i dei kommunane der SYSIKL er legevaktsentral.

Telefonnummer

Legevakt (heile døgnet): 116117 eller 578 32 300 om du ringjer utanfor legevaktsdistriktet.
Kommunal akutt døgneining (KAD): 578 31 482
Admininstrasjonsnummer: 577 23 745

Overgrepsmottaket: 577 23 748

Besøksadresse

Svanehaugvegen 2, Hildrabygget (aust for hovudinngong FSS)
6812 FØRDE

Postadresse

SYS IKL

Svanhaugvegen 2

6812 FØRDE