Lokale legekontor

Når du treng legehjelp, kven skal du ringe?

  • Fastlegen din i opningstida på kvardagar.
  • Legevakt 116117 når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelpa ikkje kan vente.
  • 1-1-3 når det er akutt og står om liv.

På dagtid i vekedagane har kommunane legevakter lokalt i kommunen. Du har rett på legevaktstenester i den kommunen du bur eller oppheld deg i. Under finn du nummer og nettsider til alle legekontora i dei kommunane der SYSIKL er legevaktsentral.